Saldus novada pašvaldība uzaicina pretendentus iesniegt projekta pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Kopējais pieejamais finansējuma apjoms, kas 2019.gadā piešķirts šim mērķim ir 50 000 euro.

 Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 EUR vienas mājas projekta īstenošanai.
Pieteikšanās termiņš: līdz finansējuma izlietojumam.

 Finansējums tiek  piešķirts šādu projektu aktivitāšu īstenošanai:

  • zemesgabala labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei;
  • iebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu būvdarbiem (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
  • bērnu rotaļu laukumu būvdarbiem (ieskaitot aprīkojuma elementus);
  • zaļo zonu labiekārtošanai;
  • pagalma apgaismojuma būvdarbiem;
  • ūdensvada un citu komunikāciju būvdarbiem;
  • būvdarbiem, kas nodrošināšana vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.

Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3.
Kontaktpersona informācijai: Eva Jēkobsone, e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv, tālr.20267729.
www.saldus.lv