Rubas ciems Saldus novadā ar Eiropas Savienības atbalstu kļuvis sakoptāks – nojaukts kādreizējās daudzdzīvokļu ēkas grausts ciema centrā uz pašvaldībai piederošas zemes, veidojot jaunu teritoriju, ko nākotnē varētu izmantot iedzīvotāju vajadzībām kultūras un atpūtas nolūkos. Saldus novada pašvaldība degradētās teritorijas sakopšanas darbus paveikusi laikā no šī gada jūlija līdz septembrim Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei” ietvaros.
 
“Ēka jau sen vairs nebija apdzīvojama, turklāt, gadiem ejot, ar brūkošām sienām, iegruvušu starpstāvu pārsegumu un cauru jumtu kļuvusi bīstama gan iedzīvotājiem, gan apkārtējai videi. To nebija iespējams droši norobežot, lai novērstu cilvēku un dzīvnieku iekļūšanu, kā arī pastāvēja piesārņojuma riski, jo dažāda veida būvmateriāli, piemēram, jumta segumā izmantotās azbestcementa loksnes, mitruma ietekmē sadalās un var izdalīt videi un cilvēkiem kaitīgas vielas. Priecājos, ka projekta “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei” Rubas ciema iedzīvotājiem grausta vietā esam radījuši sakārtotu vietu jaunām iespējām,” stāsta Marita Melvere, Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja.
 

Pasākuma ietvaros Saldus novada izraudzītā  SIA “E-būvvadība” nojauca pašvaldībai piederošo kādreizējo daudzdzīvokļu ēku, aizveda būvgružus, utilizēja kaitīgās azbestcementa loksnes, kā arī nolīdzināja un labiekārtoja laukumu, apsējot to ar zāli ap 450 m2 platībā. Darbu kopējās izmaksas – 18 958,58 EUR, no kurām 85% sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Informāciju sagatavoja:                                                                                                                                                                                                                   Laura Homka,                                                                                                                                                                                                                             Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste                                                                      Laura.homka@kurzemesregions.lv