Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Latvijā, Saldus novada pašvaldība izsludina grantu konkursu “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Saldus novadā”.  Grantu konkurss tiek īstenots ar Kurzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu un būs pieejams 2024.-2026.gadam.
 
2024.gada kārtas projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 2024.gada 18.jūlijam.
 
Ja Jūs esat strādājis ārzemēs ne mazāk kā divus gadus un esat atgriezies Latvijā, Saldus novadā ne senāk kā divus gadus vai arī plānojat atgriezties, tad aicinām pieteikties konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Saldus novadā” un iegūt finansējumu:
  • darbavietu izveidošanai – uzņēmums rada jaunas darbavietas, kur tiek nodarbināti remigranti,
  • uzņēmējdarbības projektu realizēšanai, kuros ir jānodrošina jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstība reģionālā mērogā.
Grants paredzēts izdevumiem atlīdzībai nodarbinātajiem remigrantiem un/vai pamatlīdzekļu iegādei. Granta apmērs ir līdz 12 000 eiro, kas sastāv no valsts budžeta finansējuma 8000 eiro apmērā un Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma 4 000 eiro apmēra. Konkursa dalībnieka privātajam līdzfinansējumam jābūt vismaz tikpat lielam kā valsts un pašvaldības finansējums kopā, bet ne mazāk kā 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
 
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Saldus novadā, sekmējot jaunu darba vietu un uzņēmumu izveidošanu, nodrošinot priekšnoteikumus remigrācijai.
 
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Saldus novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv sadaļā Sabiedrība / Uzņēmējiem / Grantu konkursi.
 
Konkursa pieteikumu uzņēmējdarbības atbalstam pretendents iesniedz:
  • personīgi Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, LV – 3801. Uz aploksnes jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds un kontaktadrese, norāde – pieteikums uzņēmējdarbības atbalsta konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Saldus novadā”. Pieteikums iesniedzams līdz Konkursā norādītajam termiņam.
  • nosūtot pa pastu adresētu Saldus novada pašvaldībai, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV – 3801, ar norādi – pieteikums uzņēmējdarbības atbalsta konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums –uzņēmējdarbības atbalsts Saldus novadā”, datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa iesniegšanas beigu termiņu;
  • iesniedzot elektroniskā veidā (parakstītu ar elektronisku drošu parakstu), sūtot uz e–pastu: pasts@saldus.lv, ar tēmas norādi pieteikums uzņēmējdarbības atbalsta konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Saldus novadā”.
ℹ️ Konsultācijai aicinām sazināties ar attīstības nodaļas vadītājas vietnieci Anci Puriņu, tālrunis/WhatsApp +371 25 125 160, e-pasts: ance.purina@saldus.lv