Saldus novada pašvaldība izsludina projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem. Šogad projektu fonda līdzekļi tiks apgūti četru programmu ietvaros: vispārīgā projektu programma, kultūras projektu programma, jauniešu projektu programma un “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programma.

 Projektu pieteikumu iesniegšana Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3.st., 309. kabinetā, no 2019.gada 30. aprīļa līdz 29. maijam plkst.15.00.

Seminārs par projektu pieteikumu konkursu un izmaiņām NVO atbalsta fonda nolikumā š.g. 15.maijā plkst. 14:00 Avotu ielā 12, lielajā zālē 1.stāvā.
www.saldus.lv