Reniveta MajaSaldus novada pašvaldība uzaicina biedrības iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai 2020.gadā!

Pieteikšanās termiņš: no 2020. gada 9. marta  līdz finansējuma izlietojumam.

Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim ir 50 000 eiro.

Ar saistošajiem noteikumiem “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” var iepazīties šeit: https://saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti/posts/nekustamais-ipasums/

Līdzfinansējuma apmēru nosaka saskaņā ar izmaksas pamatojošiem dokumentiem, 50% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet nepārsniedzot 5000,00 eiro atbalstu vienai Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3.

Kontaktpersona informācijai: Eva Jēkobsone,

e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv, tālr.20267729.

Informāciju sagatavoja

Eva Jēkobsone, projektu vadītāja

20267729, eva.jekobsone@saldus.lv