No 12.11.2019. tiek izsludināta LEADER projektu konkursa 6. kārta uzņēmējdarbības projektiem un sabiedriskā labuma projektiem. Ir būtiskas izmaiņas gan uzņēmējdarbības projektiem, kur plānots iegādāties pamatlīdzekļus, kā arī sabiedriskā labuma projektiem.
Projektu iesnieguma pieņemšanas termiņš: 13.12.2019.- 13.01.2020.
Būtiski:

  • Izsludināts LEADER projektu konkurss par visu atlikušo (šobrīd pieejamo) finansējumu – 1.(uzņēmējdarbības projekti) un 2. rīcībā(sabiedriskā labuma projekti) no 13.12.2019. līdz 13.01.2020.
  • Maksimālo attiecināmo izmaksu summa 1. rīcībā vienam projektam 25 000 eiro, iegādājoties pamatlīdzekļus, būvniecības gadījumā summa paliek nemainīga- 100 000 vienam projektam
  • Maksimālo attiecināmo izmaksu summa 2. rīcībā vienam projektam ir 20 000 eiro (gan pakalpojumu pieejamībai, gan sabiedrisko aktivitāšu projektiem)
  • Ja pēc izsludinātajām sešām projektu konkursu kārtām vēl būs atlicis finansējums, par atlikušo summu tiks izsludināta vēl viena projektu kārta 2020. gadā.

Tiek plānoti semināri par projektu iesniegumu aizpildīšanu. Sekojiet līdzi informācijai biedrības mājaslapā  http://srab.saldus.lv/ un Facebook https://web.facebook.com/srab.saldus/
Informācijas avots: https://srab.saldus.lv/