Skrundas novadā aizvadīti jau divi sarunu vakari “Pasaules garša”, kuros tiek aicināts piedalīties ikviens interesents. Katru reizi kāda ģimene, kura atgriezusies uz dzīvi novadā, dalās savā pieredzē par dzīvi ārzemēs un atgriešanos Latvijā.

Caur šiem stāstiem un dažādo pieredzi, tiek aktualizēti ar remigrāciju saistītie jautājumi, veicināta sabiedrības saliedēšanās un piederības sajūtas veidošanās.

Katru reizi tiek arī kopīgi gatavoti un baudīti ēdieni, kas ir tradicionāli un iemīļoti katrā no remigrantu ģimenēm.

Pirmajā sarunu vakarā Behmaņu ģimene dalījās savā stāstā par dzīvi Lielbritānijā un atgriešanos savā dzimtajā pusē pēc gandrīz 10 gadiem. Par lielpilsētas vilinājumu un lauku mieru un klusumu.

Otrajā sarunu vakarā par dzīvi Norvēģijā un atgriešanos Skrundā stāstīja Babru ģimene. Viņi ļoti aktīvi darbojās Bergenā un turpina to darīt arī Skrundā  – gan vadot deju kolektīvu, gan radot skaistas lietas savā uzņēmumā “Tingprint”.

Pasākumi tiek īstenoti projekta, “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, ietvaros.

Plašāka informācija par plānotājām aktivitātēm, kā arī citiem, ar remigrāciju saistītiem jautājumiem, pieejama sazinoties ar Evu Behmani (eva.behmane@skrunda.lv).

Informāciju sagatavoja Eva Behmane

Informācijai:

Lai palielinātu pašvaldību lomu remigrācijas sekmēšanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.