Alsungā šī gada 15.aprīlī notika seminārs „Senais uzturs. Klientorientēts tūrisma pakalpojums” un ne par velti, tam veltījām dienu, jo viena no ceļotāju galvenajām baudām ir ēšana. Kuršu uzturā bija gan gaļa, gan graudaugi, to ietekmēja nodarbošanās – zemkopība un lopkopība. Pusdienās baudījām sātīgo un pēc senajām receptēm gatavoto maltīti – bukstiņputru ar sīpolu mērcē sautētām gaļas bumbām maršrutā iekļautajā Spēlmaņu krogā. Alsundznieki ir uzņēmīgi, stipri un čakli, lepni ar savu suitu identitāti.

Pasākuma prezentācijas

Tūrisma maršruts „Baltu ceļš”. Aiva Jakovela, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Alsunga suitos – suiti Alsungā. Inga Bredovska, Alsungas tūrisma informācijas centra un vēsturiskā centra vadītāja Kuršu uzturs arheologa skatījumā. Vēsturniece Dardega Legzdiņa, LU Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģisko materiālu krātuves zinātniskā asistente Kurzemes ēdienu tradīcijas. Prof. Janīna Kursīte-Pakule, latviešu literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore

Vēl tikai 3  semināri paredzēti šajā ciklā. Tuvākais 29.aprīlī notiks Talsu muzejā, kur vēsturniece Inga Doniņa stāstīs par arheoloģiskajiem atradumiem Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā, būs arī iespēja iepazīties ar jauno Talsu muzeja ekspozīciju. Turpinājumā lektore Aija van der Steina par stāstu veidošanu, par to, kā faktus pasniegt klausītājiem saistošā un interesantā veidā.

Kontaktinformācija:

Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.