Ar semināru Talsos aizsākam pēdējo 3 semināru sēriju, kas būs veltīta tūrisma piedāvājuma veidošanai  12 apmācību ciklā par kuršiem un tūrisma produkta veidošanu.

29.aprīlī seminārs „Stāsts. Tūrisma piedāvājuma veidošana” notiks Talsu novada muzejā, kur arheoloģe Inga Doniņa stāstīs par arheoloģiskajiem atradumiem Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā, vēlāk iepazīsimies ar jauno Talsu muzeja ekspozīciju. Turpinājumā lektore Aija van der Steina par stāstu veidošanu, par to kā faktus pasniegt klausītājiem saistošā un interesantā veidā. Noslēgumā kopīga diskusija par dabas un kultūrvēsturisko resursu jaunu tūrisma produktu izveidē Kurzemē.

Seminārs norisināsies Talsu novada muzejā, K.Mīlenbaha ielā 19.

Aicinām dalību seminārā pieteikt līdz 2019.gada 25.aprīlim tiešsaistē: https://ej.uz/Kursi_Talsi2

Pasākuma programma

Foto: Sandis Priede

Kontaktinformācija:

Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.