Kurzemes plānošanas reģions aicina vispārizglītojošo skolu vadītājus un izglītības pārvalžu speciālistus uz tiešsaistes semināru  “Remigrējušo bērnu integrācija Latvijas skolās”, kas notiks š.g. 15.oktobrī no plkst. 10.00 – 13.00, Zoom platformā (vēršam uzmanību, ka iepriekš seminārs bija iecerēts Skrundas kultūras namā, lielajā zālē (Lielā iela 1a, Skrunda).

Semināra mērķis ir sekmēt izpratni par remigrējušo bērnu integrāciju Latvijas izglītības sistēmā. Kopīgi radīsim atbildes uz problēmjautājumiem Latvijas izglītības sistēmā un diskutēsim,  kā palīdzēt bērnam integrēties.

Pieteikšanās semināram līdz 14. oktobrim, plkst. 14.00. 

Darba kārtība Reģistrācija semināram

Seminārs notiek valsts projekta “Reģionālais remigrācijas koordinators” Kurzemes plānošanas reģionā- ietvaros.

Papildu informācijai:

Agnese Berģe
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
Tālr.: 20478252
Valguma iela 4a, Rīga, LV – 1048
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/