Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis pieteikumu konkursu Mediju atbalsta fonda programmā “Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai”. Programmas ietvaros tiks piešķirts finansējums medijiem 3 250 210 EUR apmērā, kas ir gandrīz trīs reizes lielāks kā 2020.gadā sniegtais atbalsts mediju nozarei Covid-19 negatīvo seku mazināšanai. 

Konkursā  atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksu segšanai paredzēts finansējums 846 150 EUR apmērā, elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai – 798 210 EUR, atbalsts kapacitātes stiprināšanai elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – 1 075 000 EUR, atbalsts kapacitātes stiprināšanai drukātajiem un digitālajā vidē strādājošiem medijiem – 530 850 EUR. Lai sniegtu pēc iespējas mērķētāku atbalstu Latvijas medijiem, īpaši izdalīts finansējums nacionālā, reģionālā un vietējā mēroga medijiem.

“Lai mazinātu krīzes ietekmi valstī, ir svarīgi palīdzēt mediju uzņēmumiem pārvarēt Covid-19 krīzes otro izplatīšanās vilni, atkārtoti sniedzot atbalstu mediju uzņēmumiem pēc līdzīga mehānisma kā Covid-19 krīzes pirmā izplatīšanās viļņa laikā. Finansējums tiek piešķirts apraides un drukāto mediju piegāžu izmaksām un stiprināta mediju uzņēmumu kapacitāte. Viens pieteicējs varēs iesniegt pieteikumus divās kategorijās,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, viena mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 27.jūlija plkst.12.00. Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties sadaļā “Projektu konkursi“.

Informācija pārpublicēta no SIF mājas lapas: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/izsludinats-mediju-atbalsta-fonda-konkurss-covid-19-negativo-seku-mazinasanai