Projekta LLI – 303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” ietvaros Skrundā 7.februārī norisinājās jau otrais Kurzemes plānošanas reģiona organizētais seminārs no piecu semināru sērijas. Šis seminārs bija veltīts degradēto teritoriju izvērtēšanai, sistematizēšanai un jaunu pieeju un tehnoloģiju izmantošanai degradēto teritoriju un objektu izpētei un sakārtošanai un tajā aicināti piedalīties bija visu Kurzemes pašvaldību pārstāvji, kam seminārā iekļautās tēmas noderētu darba pienākumu veikšanai.

Semināra ievadā projekta vadītāja Sarmīte Ozoliņa pastāstīja par projekta ietvaros jau paveikto un turpmākajiem plāniem gan konkrētu degradētu objektu sakārtošanā, gan apmācību un pieredzes braucienu organizēšanā. Semināra dalībnieki tika aicināti pašvaldībās, kur tas vēl nav izdarīts, veikt degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu, sistemātiski sekot un izmantot pieejamo finansējumu. Par nākotni domājot, ir jāiesaistās politikas plānošanas dokumentu izstrādē, kā rezultātā veidotos atbalsta virzieni un finansējums šādu teritoriju un objektu sakārtošanai un, varbūt, pat jaunas, saimnieciski noderīgas dzīves piešķiršanai.

Turpinājumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Zemes politikas nodaļas vecākais eksperts Mārtiņš Turks pastāstīja par tiem uzdevumiem, kas izriet no Zemes pārvaldības likuma, kā arī pašlaik sagatavošanas stadijā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par zemes un augsnes degradācijas novērtēšanu, degradēto teritoriju klasifikāciju un to informācijas sistēmu.

Turpmākais semināra saturs tika veltīts jauno tehnoloģiju izmantošanai. Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras pārstāvji auditorijai draudzīgā, saistošā un ar piemēriem bagātā veidā relatīvi īsā laikā sniedza koncentrētu informāciju par visai plašo vairāk vai mazāk zināmo tehnoloģiju pielietojumu:

  • profesors Māris Kaļinka – par apakšzemes radaru un kabeļu lokatoriem, lāzerskeneriem un droniem;
  • katedras vadītājs Jānis Kaminskis – par 3 dimensiju skeneru attīstību;
  • pētnieks Lauris Golbergs – par 3 dimensiju izdrukas tehniskajām iespējām.

Kamēr kolēģi stāstīja par augšminētajām tēmām, šīs katedras absolvents Kristaps Kļava veica Skrundas kultūras nama ārpuses un semināra telpas lāzerskenēšanu, pēc tam praktiski demonstrējot šāda materiāla izmantošanas iespējas.

Semināra dalībniekiem tika nodemonstrēts arī cits jauno tehnoloģiju aprīkojums un ieguvumi.

Semināra dalībnieki interesējās par jauno pakalpojumu izmantošanas izmaksām, un, kā izrādījās, tās ir vai kļūst arvien pieejamākas ikdienas pasūtītājam.

Lektori atzina, ka pilnīgi visus gadījumus degradētu teritoriju un objektu izpētē jaunās tehnoloģijas pašlaik atrisināt nevar, tomēr to izmantošana sniedz izcili nozīmīgu ieguldījumu, lai ātri, precīzi, daudzveidīgi, ar citām iekārtām savietojami apstrādātu liela apjoma informāciju. Nav mazsvarīgi, ka iekārtām ir iespējas sniegt informāciju no vietām un veidos, kas pretējā gadījumā nemaz nebūtu iespējams vai tas būtu saistīts ar lielām izmaksām, vai pat bīstamību darba izpildītājam.

Semināra noslēgumā tā dalībnieki iepazinās ar Skrundas bij. militārās pilsētiņas, kas pēc būtības ir lielas platības degradēta zemes un ēku teritorija, vēsturi, pašreizējo veidolu un nākotnes izmantošanas virzieniem.

Semināra prezentācijas:

Jauna dzīve degradētajām teritorijām, Kurzemes plānošanas reģions Noteikumu projekts - zemes un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumi, VARAM Jaunās tehnoloģijas – apakšzemes radari un kabeļu lokatori, to iespējas un piemēri, RTU 3 D skeneru attīstība, aktualitātes, RTU 3D lāzerskeneri un bezpilota lidaparāti, RTU 3D izdrukas – dokumentēšana, tehniskās iespējas un piemēri, RTU

Par projektu:

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas projekta sadaļā.

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Ozoliņa
Projekta vadītāja
tālr. 29453184,
sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv