LLI-447 “Izzini Baltus”

Baltu vienības diena Latvijā un Lietuvā tiek oficiāli atzīmēta 22.septembrī. Baltu vienības diena tiek atzīmēta jau kopš 2000.gada, vienu gadu notiekot Lietuvā un nākamo – Latvijā.

Šogad oficiālā Baltu vienības dienas 20.gadadiena tika svinēta Kuldīgā, ar daudz un dažādiem interesantiem pasākumiem 25.septembrī – seno amatu tirgu, rokdarbu un mākslas izstādēm, folkloras kopu koncertiem, kā arī, protams, senās uguns nakti pie Ventas.

Pasākumu organizēja Kuldīgas novada pašvaldība un to apmeklēja ļoti plaša sabiedrības daļa. Baltu vienības dienu apmeklēja gan mūsu projekta partneri no Lietuvas, gan Latvijas un Lietuvas valdību un pašvaldību amatpersonas, bet galvenā mērķa grupa, protams, bija sabiedrība.

Svinību izskaņā tika nodota stafete Jonišķu pašvaldības pārstāvjiem, lai jau nākamajā gadā 21.Baltu vienības dienas gadadienu organizētu Lietuvā

“Izzini Baltus” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv