Aktīvi turpinās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrāde.  2019.gadā tika uzsākts un 2020.gada pirmajā pusgadā turpinās darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas, izveidotas attīstības programmas vadības un izstrādes darba grupas.

No 1.jūnija līdz 30.jūnijam tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. 

2020.gada otrajā pusgadā plānotas tematiskās darba grupas un darbs pie stratēgiskās daļas izstrādes. 1.jūlijā jau notikusi tematiskā darba grupa par kultūras jomas attīstību Kurzemes reģionā, savukārt drīzumā norisināsies:

  • Labklājība un sociālie pakalpojumi – 14 jūlijs, Kuldīgā;
  • Transporta un infrastruktūras attīstība – 29. jūlijs, Liepājā;
  • Izglītība un sports – 12. augusts;
  • Vide un daba – 26. augusts;
  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris

Stratēģiskās sanāksmes:

  • 1. stratēģiskā sanāksme – lielais stratēģiskais programmas ietvars un virziens – 4. novembris;
  •  2. stratēģiskā sanāksme – vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (detalizētāk) – 25. novembris.

Rīcības plāna izstrāde – decembris.

Attīstības programmas izstrādes laika grafiks var mainīties, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas un ārkārtas situācijas ietekmi.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai un jaunumiem par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādi un mājas lapas sadaļā “Kurzeme 21-27”.

 

Papildu informācijai:

Indra Murziņa
Kurzemes plānošanas reģiona
telpiskās attīstības plānotāja
e-pasts: indra.murzina@kurzemesregions.lv