SOO2 “BSR Food Coalition”

PROJEKTA MĒRĶIS:

 • Veicināt veselīgākas, vietējo lauksaimnieku audzētās produkcijas sekmīgāku iekļaušanu skolu ēdināšanā.

MĒRĶA GRUPAS:

 1. Vietējie lauksaimnieki;
 2. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji;
 3. Skolēni un jaunieši;
 4. Pašvaldību speciālisti.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS:

 • 2022.gada 1. oktobris – 2024.gada 30. septembris.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 • 499 972,00 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 399 977,60 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS:

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES

Projekts ir paredzēts kā pirmais solis, lai apzinātu vietējo bioloģiski audzēto produktu piegāžu ķēžu problēmas, zaļā iepirkuma procedūras un to praktiskās piemērošanas veicināšanu vietējo ražotāju dalībai tajos, informētu sabiedrību par veselīga ēdiena principiem, iesaistītu vietējos lauksaimniekus un 1-3 reģiona skolas pilotprojekta īstenošanai bioloģiski audzēto produktu izmantošanai skolu ēdināšanā.

Kopīgi ar partneriem no Lietuvas un Igaunijas tiks kopīgi meklēti risinājumi mazo, vietējo lauksaimnieku atbalstam, produkcijas noieta palielināšanai un veselīgas ēdināšanas paradumu veicināšanai. Projekts liek pamatus nozares problemātikas apzināšanai un aktualizēšanai un var rezultēties ar tālāka projekta pieteikuma izstrādi turpmākam projektam jau plašāka mēroga risinājumu ieviešanai.

Galvenās darbības:

 • Pētījums, veicot mērķa grupu anketēšanu, par vietējās produkcijas iekļaušanu skolu ēdināšanā;
 • Pilotprojekta pamatkritēriju izstrāde;
 • Pilotprojektu īstenošana skolās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā;
 • Secinājumi un nepieciešamie uzlabojumi pēc pilotprojektu īstenošanas rezultātiem.

Projekta vadītāja Kurzemes plānošanas reģionā:
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv