1. Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas darbinieki vēl gaišus, ģimeniskus un skaistus valsts svētkus! Lai sarkanbaltsarkanais karogs plīvo gan virs jumtiem, gan mūsu sirdīs!