CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Alsungas Žibgravas dabas takas mazajā lokā “Mazātak” esam uzstādījuši jauno taktilo informācijas stendu, kurā attēlota dabas taka ar iespēju iztaustīt takas līniju un objektus, kas sastopami pa ceļam, kā arī atzīmēts cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamais takas posms.

Vienlaikus esam uzstādījuši arī jaunās norādes zīmes, kurās iekļautas arī pieejamības piktogrammas!

Darbi veikti projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv