Veicinot un atbalstot pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju iniciatīvu vasaras nometņu projektu izstrādē un realizācijā, Talsu novada pašvaldība 2022. gada vasarā līdzfinansēs 13 dažādas dienas un diennakts nometnes, kurās kopumā varēs piedalīties 387 dalībnieki vecumā no 5 līdz 19 gadiem. Kopējais no pašvaldības budžeta piešķirtais finansējums ir 16 505,05 eiro.

Talsu novada pašvaldība jau vairākus gadus līdzfinansē bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu. Lai nodrošinātu nometņu pieejamību Talsu novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, Talsu novada pašvaldība līdz 19. aprīlim organizēja pieteikšanos finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai.

Atpūtas un sporta nometnes plānots organizēt skolēnu vasaras brīvlaikā, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaikus rosinot veselīgu dzīvesveidu un sekmējot bērnu un jauniešu radošās un individuālās pašizpausmes.

Šogad, noslēdzoties projektu konkursam, līdzfinansējumu nometņu īstenošanai ieguva 12 projekta pieteikumi, kurus iesniedza  biedrība „Sporta klubs Talsi”, Lībagu sākumskola, nodibinājums „Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš””, Talsu pamatskola, Talsu Valsts ģimnāzija,, Valdemārpils vidusskola, biedrība „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””, Pastendes pamatskola, biedrība „Basketbola klubs Talsi”, Upesgrīvas pamatskola, biedrība „Lilegend”. Liela daļa nometņu ir jau ar ilgstošām tradīcijām un nometņu piedāvājums ir plašs un daudzveidīgs – tās ir izzinošas, radošas, sportiskas, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu rosinošas.

Pašvaldība, izsludinot konkursu, ir tiesīga noteikt kritērijus un nosacījumus nometnes organizētājam un piedāvājuma izvērtēšanai, lai nodrošinātu programmas mērķu sasniegšanu un kvalitatīvu nometnes norisi.

Izvērtējot vasaras nometņu projektu pieteikumus, tika ņemti vērā šādi kritēriji: pieteikuma kvalitāte, iespēja saturīgi, veselīgi un droši pavadīt brīvo laiku, sociālo prasmju un radošo spēju attīstība, esošo zināšanu un prasmju nostiprināšana, jaunu iemaņu apgūšana, veselīga dzīvesveida popularizēšana un vispārējās fiziskās sagatavotības sekmēšana, nometnes saturam atbilstošs budžets un piesaistīti dažādi finanšu resursi, iepriekšējo nometņu realizācijas kvalitāte.

Minimālajam nometnes dalībnieku skaitam jābūt 15 dalībniekiem, nometnes ilgums vasaras nometnēm – trīs dienas vai trīs diennaktis līdz desmit dienām vai desmit diennaktīm. Savukārt nometnes programmas ilgums dienas nometnēm ir ne mazāks kā piecas stundas dienā.

Ar Talsu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu detalizētāk var iepazīties mājaslapā www.talsunovads.lv sadaļā „Dokumenti”.

Skolēni un jaunieši, kā arī viņu vecāki aicināti iepazīties ar vasaras nometnēm, ko organizē Talsu novada izglītības iestādes, dažādas biedrības un organizācijas. Nometnes dalībniekiem jāmaksā arī dalības maksa. Interesentiem nometnēm jāpiesakās pie nometnes vadītāja.

N.p.k. Nometnes nosaukums Nometnes organizētājs, nometnes vadītājs Dalībnieku vecums Dalībnieku skaits Norises vieta, laiks Nometnes veids (dienas vai diennakts)
1. „Skudriņas” Lībagu sākumskola, Sandra ZnotiņaTālr.: 26396227 6-10 gadi 20 06.06.-10.06.2022. (5 dienas), Lībagu sākumskola dienas
2. „Krāsainās dienas” Talsu pamatskola, Sanita LejaTālr.: 26129249 7-10 gadi 50 17.08.-19.08.2022. (3 dienas), Talsu pamatskola dienas
3. „Esi aktīvs un radošs!” Talsu Valsts ģimnāzija, Ilona ZitmaneTālr.: 63291765 8-10 gadi 30 15.08.-19.08.2022. (5 dienas), Talsu Valsts ģimnāzija dienas
4. „Prieks, kur tu rodies?!” Valdemārpils vidusskola, Daina VasiolekaTālr.: 63291102 6-7 gadi 27 13.06.-17.06.2022. (5 dienas), Valdemārpils vidusskola dienas
5. „Pārsteigumu lāde” Pastendes pamatskola, Edgars KviesisTālr.: 63221128 7-12 gadi 40 06.06.-11.06.2022. (6 dienas), Pastendes pamatskola dienas
6. „Vasaras piedzīvojumi” Upesgrīvas pamatskola, Ligita MežakaTālr.: 29474154 6-19 gadi 30 04.07.-08.07.2022. (5 dienas), Upesgrīvas pamatskola diennakts
7. „Volejprieks 1” Biedrība „Sporta klubs Talsi”, Aivars PekmansTālr.: 26449513 8-17 gadi 25 06.-10.06.2022. (5 dienas), Talsu sporta halle dienas
8. „Atpūtusies ģimene – laimīga ģimene – 3” Nodibinājums „Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” (ĢBAC), Sanita ZiediņaTālr.: 26317019 5-18 gadi 20 13.07.-15.07.2022. (3 dienas), ĢBAC „Brīnumiņš” diennakts
9. „Raibs kā taureņa spārns” Biedrība „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”, Sarmīte ZumbergaTālr.: 26129213 7-11 gadi 15 27.06.-01.07.2022. (5 dienas), Biedrība „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” dienas
10. „Sporto pakalnos” Biedrība „Basketbola klubs Talsi”, Mārtiņš ZiediņšTālr.: 26481292 8-11 gadi 40 27.06.-01.07.2022. (5 dienas), Talsu sporta nams dienas
11. „Sporto pakalnos” Biedrība „Basketbola klubs Talsi”, Mārtiņš ZiediņšTālr.: 26481292 12-15 gadi 40 04.07.-08.07.2022. (5 dienas), Talsu sporta nams dienas
12. „Izjūti vasaru” Biedrība „Lilegend”, Liene NiedolaTālr.: 27495751 7-10 gadi 25 13.06.-17.06.2022. (5 dienas), Talsu 2. vidusskola dienas
13. „Ceļojums kosmosā” Biedrība „Lilegend”, Liene NiedolaTālr.: 27495751 7-10 gadi 25 25.07.-29.07.2022. (5 dienas),Talsu 2. vidusskola dienas
14. Bērnu radošā dienas nometne „Raibā nedēļa” Organizētājs – Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs,Vadītāja – Arita Andendorfa

Tālr.: 63291805

7 – 12 gadi 75 (3*25) 1. ned. 04.07. – 08.07.2022.2. ned. 11.07. – 15.07.2022.

3. ned. 18.07. – 22.07.2022.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a, Talsos (laikā no 09.00 – 17.00)

 

dienas
15. Bībeles nometne Talsu Kristīgā vidusskola, Inguna GruzniņaTālr.: 63291671 7 – 13 gadi 70 13.06. – 17.06.2022. dienas
16. Bāreņu nometne Talsu Kristīgā vidusskola, Inguna GruzniņaTālr.: 63291671 7 – 12 gadi 20 – 30 18.06. – 22.06.2022. diennakts
17. Kristīgā jauniešu nometne Talsu Kristīgā vidusskola, Inguna GruzniņaTālr.: 63291671 14 – 20 gadi 70 15.07.-20.07.2022. diennakts

Autors: Renāte Freiberga

Informācija pārpublicēta no Talsu novada pašvaldības mājas lapas: https://talsunovads.lv/zinas/izglitiba/talsu-novada-pasvaldiba-pieskir-lidzfinansejumu-bernu-un-jauniesu-vasaras-nometnem/