Kurzemes plānošanas reģions ir izvērtējis un apstiprinājis Tukuma novada pašvaldības sagatavoto un projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2022” iesniegto projekta pieteikumu “Mūra fragmenta arheoloģiskā izpēte pie Kandavas Bruņinieku pilskalna 2022”.

Projekta mērķis ir sekmēt kultūras vērtību izzināšanu un sabiedrības informēšanu, veicot vēsturiskā mūra fragmenta arheoloģisko izpēti.

Mūra fragmenta izpēte tika uzsākta 2021. gadā, kad Kurzemes plānošanas reģiona projektu konkursa ietvaros tika veikta mūra daļas atrakšana aptuveni 100 m2 platībā un tās kultūrvēsturiskā izpēte, kuras rezultātā tika konstatēts, ka mūra fragments turpinās plašākā apjomā. 2022. gada projekta ietvaros, kvalificēta arheologa uzraudzībā, tiks veikta vēsturiskā mūra fragmenta atsegšana lielākā platībā, lai iegūtu precīzāku informāciju par mūra funkcijām un pastāvēšanas laiku.

Projekta ietvaros paredzētie rakšanas darbi skvērā pie Bruņinieku pilskalna tiks veikti no šī gada 13. jūnija līdz 17. jūnijam.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 3520,00 EUR, no kuriem publiskais finansējums 3000,00 EUR apmērā un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums 520,00 EUR. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sagatavots arheoloģiskās izpētes atzinums, kas būs pieejams jebkuram interesentam pašvaldības mājaslapā un Kandavas novadpētniecības muzejā.

ℹ️ Pasākums tapis  sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu  #Kurzemeskultūrasprogramma2022 ietvaros, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un A/S Latvijas valsts meži. Vairāk par Kurzemes kultūras programmu:  https://www.kurzemesregions.lv/kultura/

Informāciju sagatavoja: Sintija Kokina, Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Informācija pārpublicēta no Kandava.lv mājas lapas: http://kandava.lv/aktualitates1/tiks-uzsakta-projekta-mura-fragmenta-arheologiska-izpete-pie-kandavas-bruninieku-pilskalna-2022-istenosana