Lai veicinātu sadarbību un aktualizētu remigrācijas jautājumus, 7. jūlijā tika organizēta Skrundas novada pašvaldības remigrācijas koordinatores un Sociālā dienesta darbinieku tikšanās.

Tikšanās laikā tika diskutēts par aktualitātēm remigrācijas jomā, iespējām, kuras piedāvā reģionālie koordinatori, kā arī sadarbības iespējām starp remigrācijas koordinatoru un sociālo dienestu, lai sniegtu atbalstu remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem.

Sociālā dienesta vadītāja atzina, ka pozitīvu remigrantu stāstu ir maz, dienestā bieži vien nākas saskarties ar negodprātīgu cilvēku rīcību, kā arī klientiem, kuri vēršas pēc palīdzības, jo nonākuši grūtībās atgriežoties Latvijā.

Informējot potenciālos remigrantus par dažādiem sociālās jomas jautājumiem, tiktu savlaicīgi risinātas problēmas, ar kurām viņiem varētu nākties saskarties atgriežoties Latvijā, tādējādi palielinot iespēju, ka remigranti vieglāk integrētos un paliktu uz dzīvi šeit.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem, kā arī vienojās par turpmāku sadarbību remigrācijas jautājumu risināšanā.

 

Informāciju sagatavoja Eva Behmane

Skrundas novada pašvaldības jaunatnes darbiniece