Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Specifikacija

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Ievietošanas datums:
13.02.2014

Termiņš:
14.01.2014

Līgumcena EUR (bez PVN)

Teplas – 1 stundu – 14,48 EUR; ēdināšana 1 personai – 15,00 EUR

Piegādātājs/Piezīmes

Telpas – Ventspils Augstskol; ēdināšana – SIA “IBVS”