Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

tehniskā specifikācija piedāvājums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Nr.8-4/R065/1/2018

Ievietošanas datums:
19.03.2018

Termiņš:
27.03.2018

Līgumcena EUR (bez PVN)

768,60 EUR, 18.04.2018. Līgums Nr.8-5/R065/01

Piegādātājs/Piezīmes

Baltic Mobile SIA