Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpete

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
28.12.2017

Termiņš:
10.01.2018

Līgumcena EUR (bez PVN)

1386.00

Piegādātājs/Piezīmes

Biedrība “Piecas izaugsmes formulas”