Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Ievietošanas datums:
28.02.2018

Termiņš:
09.03.2018

Līgumcena EUR (bez PVN)

EUR 9 999,99 15.03.2018. Līgums Nr. 2.2-11/13/18

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “TELE2”