Ugāles pagastā INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” ietvaros  tiks nojaukts gandrīz 13 gadus neapdzīvots nams. Ēka atrodas starp citiem apdzīvotiem piecstāvu namiem Rūpnīcas ielā un pēc gāzes eksplozijas 2002.gadā kļuva dzīvošanai bīstama, tāpēc Ventspils novada pašvaldība, iesaistījās projektā, lai ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu  degradēto teritoriju sakārtošanai varētu vidi degradējošo ēku nojaukt.
“Jāsaka paldies ugālniekiem, kuri iedzīvotāju sapulcēs vairākkārt izteica ierosinājumu demontēt māju Rūpnīcas ielā 7. Mazākas ēkas esam nojaukuši, izmantojot pašvaldības finansējumu,” norāda Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.
Piecu stāvu celtne ir būvēta 1976. gadā. Iepirkuma procedūrā noskaidrots, ka minēto ēku demontēs SIA “Santa-Alianse”, darbu izmaksas ir 140 004,11 eiro, būvuzraudzību veiks SIA “SNB projekti”, darījuma summa ir 6 558,20 eiro, bet autoruzraudzība uzticēta SIA “TelPro” speciālistiem, pārskaitot uzņēmumam 907,50 eiro. Darbus plānots paveikt līdz šī gada jūlijam un pēc ēkas nojaukšanas tiks izveidota sakopta teritorija 5223 m2 platībā, piedāvājot iedzīvotajiem drošu un sakārtotu vidi. Ventspils novada pašvaldība jau iepriekš plānojusi Ugālē nojaukt cilvēku drošībai bīstamo celtni, bet nebija līdzekļu šī mērķa īstenošanai.

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura.homka@kurzemesregions.lv