LLI-447 “Izzini Baltus”

2022. gada 18. un 19.jūlijā projekta #IzziniBaltus partneri no Latvijas un Lietuvas sanāca Kurzemē uz kārtējo projekta vadības sanāksmi. Projekts ieiet savā noslēguma fāzē – lielākā daļa aktivitāšu jau ir paveiktas (ierīkotas Baltu ekspozīcijas, ceļojošās lielformāta foto izstādes, īstenota vasaras ceļošanas akcija, apmācīti gidi, izveidoti saistoši video un stendi par seno baltu dzīvesvietām un dzīvesziņu, aizvadīti Baltu vienības dienas pasākumi Kuldīgā). Taču līdz projekta noslēgumam novembra beigās vēl jāpaveic būtiskākais darbiņš – jāsagatavo un jāizdod 3 ceļveži par katru no Baltu ceļa lokiem – kuršu, zemgaļu un sēļu. Par to, kas paveikts un vēl darāms, kopīgi spriedām Ziemupē un iepazīstinājām kolēģus ar tuvākajiem kuršu loka objektiem – Ziemupes apkārtni, Bernātu dabas parku, Odziņu bedrīšakmeni, Kapsēdes dižakmeni, Grobiņas arheoloģisko kompleksu un Kuršu vikingu apmetni!

“Izzini Baltus” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Vairāk par projektu un tā aktivitātēm var uzzināt: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/izzini-baltus/

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv