Investīciju projektiem paredzētu nekustamo īpašumu datu bāzi izveidojusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un tā pieejama:
http://www.liaa.gov.lv/lv/nekustamo-ipasumu-datu-baze