PROJEKTA MĒRĶIS

Dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā, pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ķēdi

MĒRĶA GRUPA

  • Vietējie un ārvalstu ceļotāji
  • Uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā un citi tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji
  • vietējās pašvaldības un dabas parki
  • Nevalstiskā sektora pārstāvji, t.sk. organizācijas, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 3 Igaunijas un Somijas partneriem:

MTÜ Lääne-Eesti Turism (Rietumigaunijas Tūrisma Asociācija), www.westestonia.ee

Metsähallitus (Somijas Parku un Dabas Pārvalde), www.metsa.fi

Keskkonnaamet (Igaunijas Vides Pārvalde), www.keskkonnaamet.ee

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES

Projekts ir vērsts uz pieejamu un ilgtspējīgu dabas tūrisma attīstību Centrālbaltijas reģionos, uzlabojot dabas tūrisma infrastruktūras, produktu un informācijas pieejamību, tādējādi veicinot ceļotāju skaita pieaugumu, tostarp:

  1. uzlabojot 14 dabas tūrisma galamērķu pieejamību Kurzemē, Rietumigaunijā un Somijā;
  2. izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ceļvedi, popularizējot Centrālbaltijas reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi;
  3. attīstot Mapeirons.lv mājaslapu un iekļaujot tajā informāciju par pieejamajām dabas takām un objektiem Igaunijā un Somijā;
  4. pievēršot īpašu uzmanību ar tūrismu saistītajiem produktiem un risinājumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (taktilie objekti, informācija Braila rakstā, audio un video risinājumi, norādes, uz maņām balstītu risinājumu izstrāde utml.).