PROJEKTA MĒRĶIS

Dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā, pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, un izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ķēdi

MĒRĶA GRUPA

  • Vietējie un ārvalstu ceļotāji
  • Uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā un citi tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji
  • vietējās pašvaldības un dabas parki
  • Nevalstiskā sektora pārstāvji, t.sk. organizācijas, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 4 Igaunijas un Somijas partneriem:

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES

Projekts ir vērsts uz pieejamu un ilgtspējīgu dabas tūrisma attīstību Centrālbaltijas reģionos, uzlabojot dabas tūrisma infrastruktūras, produktu un informācijas pieejamību, tādējādi veicinot ceļotāju skaita pieaugumu, tostarp:

  1. uzlabojot 14 dabas tūrisma galamērķu pieejamību Kurzemē, Rietumigaunijā un Somijā;
  2. izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ceļvedi, popularizējot Centrālbaltijas reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi;
  3. attīstot Mapeirons.lv mājaslapu un iekļaujot tajā informāciju par pieejamajām dabas takām un objektiem Latvijā, Igaunijā un Somijā;
  4. pievēršot īpašu uzmanību ar tūrismu saistītajiem produktiem un risinājumiem cilvēkiem ar invaliditāti (taktilie objekti, informācija Braila rakstā, audio un video risinājumi, norādes, uz maņām balstītu risinājumu izstrāde utml.).

Tostarp, Kurzemē plānots labiekārtot 7 dabas takas, pielāgojot tās cilvēkiem ar invaliditāti, Būšnieku ezerā, Liepājas Zirgu salā, Skrundā, Alsungā, Kazdangā un Kalētu mežaparkā, t.sk. pie dabas takām uzstādot pieejamās sausās tualetes, atpūtas soliņus, rampas u.c.