Mežtakas apsekojumi ir publiski apmeklējami un interesenti var tajos piedalīties, ievērojot visus noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, kuri katram pašam ir jāiepazīst un jāseko līdzi aktuālajai informācijai tieši pirms brauciena.

Kurzemes apsekojumu uzsāksim 17.augustā no Lietuvas/Latvijas robežas un noslēgsim 7. septembrī Bigauņciemā, kur Mežtaka pievienosies Jūrtakai.

!!! Atgādinām, ka apsekojumi nav gidētas ekskursijas, bet gan ekspedīcijas un darbs tajos, tādēļ dalībniekiem ir pašjāorganizējas un jāizdomā, – kā nokļūt līdz starta punktiem un prom no katras dienas finiša punktiem, kur nakšņot un kā izmantot citus pakalpojumus.

  •  Pārgājiena laikā tiks fotografēts, filmēts un iegūtais materiāls izmantots Mežtakas publicitātes un reklāmas nolūkos.

Pirms gājiena (vēlākais dienu iepriekš) potenciālajiem dalībniekiem ir jāpiereģistrējas šajā lapā: https://forms.gle/Ft74xjs9SvfAEKjx7

Šeit atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par šo apsekojumu: https://www.celotajs.lv/g/www/news/2020/Meztaka_kas_jazina_gajejiem_LV.pdf

Uz tikšanos Mežtakā!

Projekts LLI-448 „Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu projekts) tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Aija Neilande
Projekta “Pārgājienu maršruts” koordinatore
Tālr. +371 26147139
aija.neilande@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.