Saldus novada pašvaldība 26.02.2019. ir noslēgusi līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Saldus pilsētā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana Saldus pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā.

Plānotais elektroenerģijas ietaupījums ir 381948 kWh/gadā. Projekta plānotais CO2 emisiju samazinājums ir vismaz  41632,27 kg CO2/gadā.

 

Projekta ietvaros plānots veikt šādas galvenās aktivitātes:

  • Esošo gaismekļu demontāža no apgaismes stabiem;
  • LED gaismekļu uzstādīšana;
  • Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana uz apgaismes stabiem;
  • Demonstrācijas stenda uzstādīšana;
  • Projekta publicitātes pasākumi.

 

Saldus pilsētā ir paredzēts veikt ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem ar viedo vadību. Paredzēts nomainīt 658 no 1655 Saldus pilsētā esošajiem gaismekļiem, kā arī uzstādīt inovatīvu viedo pilsētvides tehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmai. Papildus LED apgaismojumam, tiks uzstādīti viedās vadības tehnoloģijas, kas regulēs apgaismojuma spilgtumu atkarībā no transportlīdzekļa ātruma, kustības virziena, kā arī gājēju kustības ātruma un kustības virziena.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 589 470,75 EUR, no tām 580390,91 EUR ir projekta attiecināmās izmaksas un 9079,84 EUR ir neattiecināmās izmaksas.
Plānotais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir  ne vairāk kā 69,99999% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 406 273,63 EUR un projekta iesniedzēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 30,0000001% no attiecināmajām izmaksām, jeb ne mazāk par  174117,28 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone

+371 20267729, e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv