Enerģijas kopienu projektiem Latvijā pieejams Vācijas Federālā vides fonda (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) finansējums.

Uz finansējumu var pretendēt pašvaldības, iedzīvotāju grupas, māju īpašnieku un citas asociācijas, enerģijas kopienas un kopperatīvi, NVO, MVU u.c.:

Atbalstāmie projekti:

  • Kapacitātes palielināšanas pasākumi;
  • Iedzīvotāju/apkaimju enerģijas kopienu un projektu izstrāde/īstenošana;
  • Informācijas izplatīšana, izpratnes veidošana, apmācība, tīklu veidošanas pasākumi;
  • Jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrāde iedzīvotāju enerģijas kopienu modeļu pārņemšana no Vācijas vai citām valstīm;
  • Projekti, kas saistīti ar pilsoņu/kopienas projektu vai līdzdalības modeļu īstenošanu.

Vairāk informācijas Vācijas Federālā vides fonda sagatavotajā informācijā angļu valodā:

Informācija angļu valodā par Vācijas Federālā vides fonda finansējumu enerģijas kopienu projektiem Latvijā