Ikviens Latvijas iedzīvotājs var iesaistīties politikas veidošanā sev būtiskās jomās. Tomēr, lai līdzdalība sniegtu taustāmus rezultātus, ir jāzina, kā to darīt. Valsts kanceleja aicina pieteikties “Pareizajiem kursiem” – praktiskām 50 minūšu nodarbībām tiešsaistē, lai apgūtu pamatprincipus jēgpilnai līdzdalībai lēmumu tapšanā.

mk.gov.lv

Sabiedrības līdzdalībai nav jābūt sarežģītai. Jo saprotamāku mēs padarām informāciju par to, kādas ir iesaistes formas valsts politikas veidošanā un kādi instrumenti iedzīvotājiem ir pieejami, jo lielāka iespēja, ka cilvēks iesaistīsies viņam svarīgu lēmumu pieņemšanā valsts līmenī,” uzsver Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja. “Nav noslēpums, ka Latvijas sabiedrība valdībai uzticas mazāk nekā vidēji Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs, turklāt ir zemāks skaits arī to iedzīvotāju, kas uzskata, ka viņiem ir iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu – par to liecina OECD pētījumu dati. Tāpēc mums ir jo īpaši svarīgi parādīt iedzīvotājiem, ka viņi var ietekmēt valstī notiekošo, un mums tas jāparāda pareizi – skaidri un saprotami.”

“Pareizie kursi” ir vienreizējas un interaktīvas tiešsaistes nodarbības 50 minūšu garumā par to, kā iedzīvotājiem iesaistīties valsts pārvaldes darbā. Nodarbību dalībnieki uzzinās par to, kādas ir līdzdalības iespējas valsts pārvaldē un kā tās efektīvi izmantot, mācīsies no labās prakses piemēriem, kurus pārņemt arī savā ikdienā. Nodarbības notiks janvāra otrajā pusē, piedāvājot iespēju izvēlēties dažādas tēmas atkarībā no dalībniekam aktuālās nozares, tostarp par līdzdalības iespējām vides aizsardzības, ekonomikas, izglītības, satiksmes, veselības un citās jomās. Nodarbību tēmas un to vadītāji tiks izziņoti līdz gada beigām, taču pieteikties iespējams jau tagad.

Nodarbības par jēgpilnām sabiedrības līdzdalības formām notiks arī valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Līdz gada beigām vairāk nekā 200 ministriju pārstāvji “Pareizajos kursos” apgūs to, kā efektīvāk uzrunāt iedzīvotājus un kā palīdzēt izprast līdzdalības procesus un risināt izaicinošas ikdienas komunikācijas situācijas. “Sabiedrības iesaiste valstī notiekošajā ir divvirzienu ceļš, un tas jāapgūst arī valsts pārvaldē strādājošajiem, ne tikai iedzīvotājiem. Lai uzņemtu pareizo kursu, jāmācās ir visiem,” ir pārliecināta nodarbību vadītāja, lektore un komunikācijas eksperte Jana Bunkus.

 

Informācija pārpublicēta no EPALE mājas lapas: https://epale.ec.europa.eu/lv/content/valsts-kanceleja-aicina-piesakies-bezmaksas-nodarbibam-un-uzzini-ka-ietekmet-valsti