Informējam, ka  Valsts kontrole 11.04.2018. ir publicējusi revīzijas ziņojumu “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā”, kurā atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas lēmumu kā vienu no trim sociālo pakalpojumu politikas virzieniem 2014.–2020.gadam īstenot deinstitucionalizācijas (DI) procesu.

Aicinām iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, pamata ziņojumu un eksperta ziņojumu.

Ziņojuma sagatavošanas laika Valsts kontroles pārstāvji  tikās arī ar projekta „Kurzeme visiem” pārstāvjiem, kā arī iepazinās ar projekta aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem.

Revīzijas ziņojums “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā” tika sagatavots lietderības revīzijas “Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ieviešanas procesa novērtējums” ietvaros.

ziņojuma kopsavilkumu

eksperta ziņojums

pamata ziņojums