Lauku atbalsta dienests no 2021.gada 9.augusta līdz 9.septembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ceturtās kārtas 1.posmam (projektu ideju atlasei).

Apakšpasākumā ir atbalstāmas projektu idejas, kas vērstas uz vismaz nacionālā līmenī nozīmīgu jaunradi.

Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 6 miljoni eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa plānošanas periodā nevar pārsniegt 500 000 eiro.

Atbalsta intensitāte ir 90% no attiecināmajām izmaksām. Ja projektā plānots iegādāties tehniku, iekārtas vai aprīkojumu, kas tiks izmantoti arī ienākumu gūšanai, tad minētajiem pamatlīdzekļiem piemēro pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” noteikto atbalsta intensitāti.

Projektu iesniegumu pieņemšanas pirmajā posmā Zemkopības ministrijas izveidota komisija veic projektu ideju atlasi un EIP darba grupas apstiprināšanu. Detalizētu projektu iesniegumu izvērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests atlases otrajā posmā.

Uz atbalstu var pieteikties, ja potenciālā EIP darba grupa veido sadarbību starp vismaz trim partneriem, no kuriem vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un kuri savstarpēji nav saistīti.

Projekta idejas iesnieguma veidlapa un pasākuma nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi / Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Tālrunis uzziņām 67095000.

Informācija pārpublicēta no LAD mājas lapas: https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/vares-iesniegt-idejas-vismaz-nacionala-meroga-inovaciju-projektiem-1168