Jauniem uzņēmumiem, ienākot tirgū, vairs nepietiek ar oriģinālu produktu vai saukli “Ražots Latvijā”. Lai jebko pārdotu, ir nepieciešamas zināšanas un spēja tās atbilstoši pielietot. Šodienas uzņēmuma priekšrocība ir spēja pārvaldīt digitālos rīkus, kuri padara ar uzņēmumu saistītos procesus daudz efektīvākus. Piemēram, ražošanā (optimizēt vai efektivizēt ražošanu), komunikācijā (uzrunājoši/piesaistoši nozaru izstādu stendi) u.c. Laikā, kad vairums uzņēmumu salīdzinoši lēni apgūst digitālās tehnoloģijas, ieguvējs vienmēr ir tas, kas tās jau ir apguvis un pielieto. Šie risinājumi palīdz konkurēt pat ar daudz lielākiem tādas pašas nozares uzņēmumiem. Un nav noslēpums, ka eksporta tirgi bieži vien no uzņēmuma prasa daudz vairāk, nekā pašmāju tirgus.

Šā gada 8.jūnijā vairāk kā 30 interesenti piedalījās vebinārā par digitālo tehnoloģiju iespējām biznesa attīstībai. Vebināru organizēja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros, lai apskatītos, kādas iespējas mums sniedz digitālās tehnoloģijas, kas būtiski var palīdzēt uzņēmuma attīstībā. Un neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir jauns vai tirgū jau ir ar vairāku gadu pieredzi, iespēja uzņēmumā integrēt digitālus risinājumus ir vienmēr un visiem.

Vebināra gaitā Latvijas Digitālās inovācijas centra pārstāve Aiga Irmeja informēja par grantu atbalsta programmu un citām atbalsta iespējām digitalizācijai uzņēmumiem. Turpinājumā Aleksandrs Ļubinskis no Cēsu Digitālā centra ļoti atraktīvā stāstījumā izskaidroja, kas īsti ir digitālā transformācija un kā to savām vajadzībām var pielāgot ikviens. Un vebināra noslēgumā par sadarbības iespējām ar Kuldīgas Digitālo inovāciju centru stāstīja šī centra pārstāvis Toms Girvaitis.

Vebināra dalībnieki atzinīgi novērtēja iegūto informāciju un izteica vēlmi atkārtoti piedalīties šāda veida semināros, kuros līdzās teorijai tiek pasniegti arī praktiski piemēri, kā pielāgot digitalizācijas sniegtās priekšrocības savām vajadzībām.

Pasākums tiek organizēts projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”.

Kontaktinformācija:

Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģions
E-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.