CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Š.g. 7.maijā NatAc projekta partneri sadarbībā ar Eiroparku Federāciju organizēja starptautisku vebināru par dabas tūrisma pieejamību visiem.

Nacionālie parki, aizsargājamās teritorijas, ainavas – ir mūsu visu nacionālā vērtība, kas sniedz pievienoto vērtību arī mūsu dzīves kvalitātei. Tā ir būtiska vides izglītības, veselības un tūrisma sastāvdaļa. Taču vai daba ir pieejama visiem?

Piekļuve dabai dažreiz var būt apgrūtinoša – traucē nelīdzens takas segums, pārāk šaura/stāva/ slidena laipa vai dabas takas nav vispār. Tas ietekmē ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī cilvēkus ar īslaicīgām traumām, vecākus ar maziem bērniem, seniorus, t.i. faktiski lielāko iedzīvotāju daļu. Vides un pakalpojumu pielāgošana visiem ir daļa no ilgtspējīgas attīstības koncepcijas un ir svarīgā kā no sociālā, tā arī no ekonomiskā viedokļa.

Šajā vebinārā runājām par dabas pieejamības nozīmi gan no vides pieejamības ekspertu, gan arī no pašu lietotāju puses, diskutējot par dažādiem dabas taku un to labiekārtojuma elementu pielāgošanas risinājumiem, vajadzībām un iespējām dažādās Eiropas daļās.

Sanna Kalmari, elektriskā ratiņkrēsla lietotāja un vides pieejamības blogere no Somijas, uzsvēra nacionālās identitātes nozīmes saistību ar būšanu dabā Ziemeļeiropas valstīs, kā arī prezentēja dažādus risinājumus atpūtas aktivitāšu dažādošanai dabā cilvēkiem ratiņkrēslā.

Sanna Kalmari

Dafne Farré, publiskās lietošanas un vides izglītības eksperte no Barselonas provinces padomes (Spānija), prezentēja Barselonas reģiona dabas parku tīklā pielietotos vides pieejamības risinājumus un apmācību materiālus, kā arī Nacionālo parku pieejamības plānu ar būtiskākajiem soļiem dabas taku pieejamības veidošanai un uzturēšanai.

Alise Lūse, NatAc projekta vadītāja, stāstīja par to, kāpēc ir būtiski pielāgot dabas takas un objektus, sevišķi, Centrālbaltijas reģionā, ko partneri paveikuši šajā sakarā NatAc projekta ietvaros un prezentēja projekta ietvaros tapušo mapeirons.eu mājaslapu, kurā iekļautas vairāk kā 1000 pieejamas vietas.

Sajūtu somas

Vebināru moderēja Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks, asociētais profesors Andris Klepers.

Andris Klepers

Vebināra ieraksts

Vebinārs organizēts projekta projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv