Kurzemes plānošanas reģiona darbineiki vēl skaistu un burvības pilnu gada īsāko nakti!