Pirmdien, 11. februārī, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks un pārstāvji no Ventspils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām un Ventspils novada tikās ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Administrācijas vadītāju Evitu Dreijeri un remigrācijas koordinatori Kristīni Smilgu, lai diskutētu par remigrantiem līdz šim sniegtajām atbalsta iespējām Ventspils pilsētā un iespējamajiem pašvaldībai sadarbībā ar KPR un citām institūcijām rodamajiem nākotnes risinājumiem remigrācijas uz pastāvīgu dzīvi Ventspilī veicināšanai un remigrantu atbalstam.

Tikšanās pirmajā daļā Eiropas Komisijas iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbības” (angļu: “Urban Innovative Actions”) īstenotā Ventspils pilsētas sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” vadītāja Elita Baklāne–Ansberga klātesošos iepazīstināja ar projektā plānotajām aktivitātēm, kuru ieviešana sāksies šī gada pavasarī. Projektā paredzētās nodarbinātības veicināšanas aktivitātes kalpos par platformu, lai arī remigrantiem būtu iespēja atrast atbilstošu darbu Ventspilī. Projektā tiks testētas jaunas pieejas un risinājumi, lai piesaistītu Ventspilij cilvēkresursus un vietējā ekonomikā radītu jaunas kvalitatīvas darba vietas un attīstītu prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes darba tirgū. Kombinējot investīcijas un aktivitātes izglītībā, uzņēmējdarbības atbalstā, mārketingā, tehnoloģijās, karjeras atbalstā, tiks attīstīts esošais cilvēkkapitāls un piesaistīti jauni cilvēkresursi.

Šī gada maija darbu projektā uzsāks cilvēkresursu piesaistes speciālists, kura galvenajos uzdevumos ietilps atbalsts uzņēmumiem speciālistu piesaistei darbā Ventspilī un konsultatīvs atbalsts speciālistiem darba vietas atrašanai un pārcelšanās jautājumu risināšanai. 2020. gadā plānots izveidot mājaslapu “Nākotnes karjera Ventspilī”, kurā informēs gan par darba iespējām Ventspilī un nākotnē Ventspils uzņēmumos nepieciešamajām profesijām, gan apkopos svarīgo ar pārcelšanos saistīto informāciju un uzturēs speciālistu datubāzi, kurā speciālisti vai studenti ar interesi atrast darbu Ventspilī varēs ievadīt informāciju par sevi. Šāda mājaslapa noderīga būs arī gadījumos, kad viens uz Ventspili nesen pārcēlies ģimenes loceklis jau ir atradis darbu, bet otrs vēl ir darba meklējumos, tādējādi nodrošinot iespēju uz dzīvi Ventspilī pārcelties visai ģimenei. Projektā sadarbībā ar Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumiem tiks organizēta arī pārkvalifikācijas programma darbam IKT nozarē, ko aicināti izmantot arī remigranti, kas izglītību iepriekš ieguvuši citā specialitātē.

KPR remigrācijas koordinatore K. Smilga diskusijas dalībniekus informēja par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar plānošanas reģioniem īstenoto remigrācijas projektu un kopš projekta uzsākšanas brīža 2018. gada martā galvenajiem gūtajiem secinājumiem. Koordinatore atklāj, ka pakāpeniski, tostarp saistībā ar drīzumā gaidāmo “Brexit”, pieaug ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo interese par pārcelšanās iespējām uz Latviju un  Kurzemes reģionu. Remigrācijas koordinators šajā gadījumā strādā kā tilts starp remigrantu, kurš pieņēmis lēmumu vai apsver iespēju atgriezties Latvijā, un valsts un pašvaldības institūcijām informācijas nodošanā un praktiska konsultatīvā atbalsta sniegšanā. Ar remigrācijas jautājumiem saistītā informācija apkopota vietnē www.paps.lv.

KPR uzteica Ventspils pilsētas pašvaldības struktūrvienību ieinteresētību darbā ar remigrantiem aktuālajiem jautājumiem, kas variē no izglītības un mājokļa līdz, piemēram, tādai praktiskai vajadzībai kā automašīnas stūres pielāgošana Latvijas ceļiem. Kā viens no būtiskākajiem ne tikai K. Smilgas, bet arī citu remigrācijas koordinatoru problēmjautājumiem fiksēta nepieciešamība remigrantu skolas vecuma bērniem pastiprināti apgūt latviešu valodu; bērna apmierinātība bieži vien ir noteicošais faktors, lai ģimene pieņemtu lēmumu par pastāvīgas dzīves turpināšanu Latvijā, tostarp Ventspilī.

Puses tikšanās laikā vienojās, ka turpinās KPR remigrācijas koordinatores iesākto sadarbību ar Ventspils pilsētas pašvaldību esošo un potenciālo remigrantu jautājumu risināšanā. K. Smilga izteica priekšlikumu vairāk akcentēt jau atbraukušo un pilsētā pēc ilgākas prombūtnes pastāvīgu dzīvi uzsākušo cilvēku pieredzes stāstus, kas var kalpot par iedrošinājumu arī citiem, kuri šobrīd vēl tikai apsver atgriešanos Latvijā. Pašvaldības vadība sarunā uzsvēra, ka katrs cilvēks ir gaidīts atgriežamies pilsētā un ka pašvaldības struktūrvienības analizēs, kā turpināt paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai tā atbilstu gan jau esošo pilsētas iedzīvotāju, gan remigrantu izvirzītajām prasībām.

Autors: Ventspils pilsētas domes ekonomikas nodaļa.

Raksta oriģinālā versija: https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/162934-ventspili-diskute-par-turpmako-atbalstu-remigrantiem?fbclid=IwAR1RpSBBgEG85X4xADs7-7SguQTI8Lbd0jeEj-keRFd88Edh9S25PUDNwbo