3. augustā Venstpils Jahtu ostā notika jauno piestātņu prezentācijas pasākums. Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta EST-LAT 55 projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” ietvaros tiks pabeigts projekts “Ventspils jahtu ostas pārbūve un teritorijas labiekārtojums”, kas ļaus nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus ostas apmeklētājiem jau no 2020.gada.

Atbalsta programmas ietvaros veikta piestātnes rekonstrukcija un uzstādīti 3 pontoni, kas papildus rada 26 jahtu un kuteru stāvvietas. Turpmākajos gados jahtu osta vienlaicīgi spēs uzņemt vismaz 50 jahtas nodrošinot tām atbilstošu servisu.Iegādāts pārvietojamais celtnis ar 35 tonnu celtspēju un jahtu glabāšanas paliktņi,  kas ļaus sniegt jahtu ziemas glabāšanas pakalpojumu vismaz 30 jahtām 2019. un 2020. gada ziemas sezonā. Vienlaikus ostā tiks piedāvāts sagatavot jahtas ziemai un iespēju robežās veikt remonta un apkopes darbus.

Šogad “Venstpils jahtu ostu” jau ir apmeklējušas 390 jahtas, kas ir par 48 jahtām vairāk nekā 2018. gadā. Ostu pārsvarā izvēlas burātāji no Vācijas, Zviedrijas, Somijas un Polijas. Varāk bildes no pasākuma iespējams skatīt šeit.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājas asistente Samanta Struža.