Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Projektu konkursa “Mēs savā novadā 2019” uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgas iniciatīvas ar plašu sabiedrības iesaisti dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, kas saistītas ar vides labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un novada tēla veidošanas aktivitātēm.

Projektu konkursa mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieejamības nodrošināšana vides objektiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un novada, pilsētas, pagastu tēla veidošana.
Projektu konkursa finansējums ir 5000 eiro. Viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 500 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Saņemtos pieteikumus izvērtēs Attīstības nodaļas darbinieki, bet lēmumu pieņems Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas pārstāvji.

Projektu iesniegšanas termiņš – 31. maijs.

http://ventspilsnovads.lv