Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursa “Solis 2019” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu.

Pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas un fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novadā, kas atbalsta gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskā darba veicējas.

Projektu konkursa finansējums ir 12 000 eiro. Vienam projektam maksimāli piešķiramais apjoms – 1000 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš – 31. maijs.

http://ventspilsnovads.lv/aktualitates/projektu-konkurss-solis-2019/