Ventspils novada pašvaldība  2020.gada 26.martā ir apstiprinājusi jaunu attīstības programmu 2020.-2026.gadam.
 
Ventspils novada pašvaldības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem ir veselīgas, radošas un līdzdarbīgas kopienas veidošana, ilgtspējīgas dzīves vides un drošas infrastruktūras nodrošināšana, kā arī labvēlīgas vides uzņēmējdarbības attīstībai veidošana. Fokusējot pašvaldības darbību šo prioritāšu sasniegšanas virzienā, tiks veicināta Ventspils novada teritorijas virzība uz tās vīziju – bagāts un turīgs novads Latvijā – ar sakārtotu infrastruktūru, dabisku un drošu dzīves, darba un atpūtas telpu Baltijas jūras piekrastē, kurā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi, sabiedriski aktīvi, patriotiski un sociāli nodrošināti iedzīvotāji un darbojas konkurētspējīgi komersanti, kas piedāvā un nodrošina kvalitatīvas darbavietas un investīciju piesaisti.
 
Ar Ventspils novada attīstības programmu 2020.-2026.gadam var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē: http://ventspilsnovads.lv/publikacijas/attistibas-programma/ .