Ugālē, Rūpnīcas ielā 6, ir izveidoti astoņi grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pirmie divi iemītnieki šeit iekārtojušies martā, vēl divi – maijā. Uzturēšanās grupu dzīvokļos līdz 2023. gada 31. decembrim tiks kompensēta no projekta “Kurzeme visiem” finansējuma. Ventspils novada pašvaldība iesaistījās Kurzemes plānošanas reģiona apstiprinātā deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē. Tieši tāpēc bija iespēja Ugālē iekārtot ne tikai dzīvokļus, bet arī koptelpu nodarbību un pasākumu rīkošanai un izbūvēt pacēlāju.

Vairāk lasiet ventspils novada pašvaldības informatīvā 2022.gada jūnija izdevuma “Ventspils novadnieks” rakstā (18.lpp):

Informācija pārpublicēta no “Ventspils novadnieks” 2022.gada jūnija izdevuma: https://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2022/06/06.22-Ventspils-Novadnieks.pdf

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.