Ventspils pilsētas Dome 2021. gada 21.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.2 (protokols Nr. (Nr.1; 3.§)  ”Par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 01.02.2021. līdz 07.03.2021.

Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas materiāli pieejami portālā ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv.

Ja mainīsies valstī noteiktie ierobežojumi sakarā ar COVID-19 izplatību un tiks atļauta publisko iestāžu pakalpojumu sniegšana klātienē, publiskai apspriešanai nodotā Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. -2027. gadam 1. redakcija drukātā veidā būs pieejama arī:

  • Ventspils pilsētas domes 1. stāva pie dežuranta (Jūras ielā 36, Ventspilī);
  • Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4, Ventspilī);
  • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110, Ventspilī);
  • Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4, Ventspilī);
  • Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101A, Ventspilī).

Ventspils pilsētas iedzīvotāji, viesi, komersanti, nevalstiskajās organizācijas un valsts institūcijas aicinātas piedalīties Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas publiskajā apspriešanā un iesniegt rakstiskus priekšlikumus par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakciju, izmantojot portālu www.latvija.lv vai e-pastu: dome@ventspils.lv. Papīra formātā tos varēs atstāt pastkastē Ventspils pilsētas domes 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī. Informācija pa tālruni 63601192, 63601108.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiski un apspriedēs paustie viedokļi tiks apkopoti un publicēti Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv. Visi viedokļi tiks izvērtēti izstrādājot Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. -2027. gadam gala redakciju.

Sabiedrības līdzdalības pasākums plānots 2021.gada 24.februārī pl.12.00 Ventspils kultūras centrā.

Interesenti tiek aicinti līdz 2021. gada 14. februārim pieteikties sanāksmei uz e-pastu ekonomika@ventspils.lv. Iepriekšēja pieteikšanās nepieciešama, lai izvērtētu telpas piemērotību sanāksmes norisei.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par publiskās apspriešanas norisi Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā.