Ventspils pilsētas pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu ēkas fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanuŠī gada 13.martā, Ventspils pilsētas dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu ēkas fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanai dzīvojamajai mājai Lielajā prospektā 59, Ventspilī.

Pašvaldības atbalsts minētās ēkas dzīvokļu īpašniekiem ir EUR 172,56 eiro.

2020.gadā Ventspils pilsētas dome jau atbalstīja energoefektivitātes pasākumu veikšanu 13 mājām, piešķirot šim mērķim kopā 3 818,50 eiro. Kopumā par laika periodu no 2008. līdz 2019.gadam 230 dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai Ventspils pilsētas pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu teju 150 tūkst. eiro apmērā.

Pašvaldība aicina arī citus Ventspils pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus izmantot iespēju iegūt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Saistošie noteikumi paredz, ka līdzfinansējums tiek piešķirts:

  • 50% apmērā no daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 356;
  • 20% apmērā no tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 0,43 uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;

10% apmērā no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 10,00 uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.