Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir dzīvokļus jaunajiem speciālistiem

Foto: Mareks Sumļennijs (ventspils.lv)

Ventspils valstspilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus un speciālistus izmantot Pašvaldības sniegto atbalstu, lai sekmētu nodarbinātības attīstību, kas veicinātu kvalificētu speciālistu piesaisti uzņēmumos un iestādēs Ventspils pilsētā.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2016. gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, dzīvokļi speciālistiem tiek piešķirti šādās nozarēs:

  1. informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  2. apstrādes rūpniecības apakšnozares – kokapstrāde, mašīnbūve, metālapstrāde, elektronika, plastmasas izstrādājumu ražošana;
  3. veselības aprūpe;
  4. izglītība, zinātne, pētniecība;
  5. sports;
  6. komunālā saimniecība;
  7. kultūra;
  8. pilsētas pārvalde.

Uz dalību programmā – pašvaldības dzīvokļa īri prioritārā kārtā – var pretendēt speciālisti, kuriem nepieder nekustamais īpašums Ventspils pilsētā, kuri pēdējo trīs gadu laikā nav bijuši deklarēti Ventspils pilsētā, vai arī kuri pēdējos trīs gados ir absolvējuši augstskolu.

Programma tiek īstenota, speciālista darba devējam parakstot sadarbības līgumu ar Pašvaldību, saskaņā ar kuru uzņēmums apņemas regulāri informēt par speciālistu interesi īrēt pašvaldības dzīvokli.

Lai pretendētu uz dalību dzīvojamā fonda atbalsta programmā, speciālista darba devējam jāsagatavo un Pašvaldībai jāiesniedz īss raksturojums par speciālista atbilstību dalībai programmā. Savukārt, pašam speciālistam jāiesniedz iesniegums par vēlmi piedalīties programmā, apliecinājums par darba attiecībām ar attiecīgo komersantu, profesionālo kvalifikāciju (izglītību) apliecinošs dokuments un CV.

Šobrīd ir noslēgti 14 sadarbības līgumi ar komersantiem un organizācijām, izīrēti 92 dzīvokļi speciālistiem.

Vairāk informāciju par Pašvaldības sniegto atbalstu varat iegūt zvanot uz Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļu 63601192.

Informācija pārpublicēta no Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapas: https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/234975-ventspils-valstspilsetas-pasvaldiba-pieskir-dzivoklus-jaunajiem-specialistiem