CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Dabas pieejamības projekta “NatAc” noslēgumā publicētas 7 sirsnīgas video sērijas par visiem pieejamām dabas takām Kurzemē un Centrālās Baltijas reģionā.

  • Pirmā sērija: Būšnieku ezera dabas taka – garākā visiem pieejamā dabas taka Latvijā – ar Gustavu un Martu, kuri dodas takā ratiņkrēslā;

  • Otrā sērija: Liepājas ezera Zirgu salas taka ar Māri Ceiruli, kas stāsta par takas pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem;

  • Trešā sērija: Kalētu mežaparks “Priediens” par  aizraujošajām četrām parka tematiskajām takām (augu, dzīvnieku, sēņu un dzēlēju) visai ģimenei;

  • Ceturtā sērija: Kazdangas parka dabas takas par plašām pastaigu iespējām parkā un mierpilnu atpūtu māmiņai bērniņa gaidībās;

  • Piektā sērija: Skrundas pastaigu taka gar Ventu ar vienu no spēcīgākajiem spēkavīriem pasaulē – Daini Zāģeri;

  • Sestā sērija: Alsungas Žibgravas dabas taka – protams, ar slavenajām, vienmēr aktīvajām, sirdī jaunajām un dzīvespriecīgajām Suitu sievām!

  • Septītā sērija, kas stāsta par dabas takām Centrālās Baltijas reģionā – Latvijā, Igaunijā un Somijā, kas pieejamas visiem, t.sk. apmeklētājiem ratiņkrēslā, neredzīgajiem, ģimenēm, senioriem.

Dabas taku video sagatavoti projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv