Projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT ietvaros Rīvas upē, Ventspils novadā, ir izbūvēts zivju ceļš, kas ļaus lašveidīgajām zivīm ieceļot no jūras un tikt garām līdz šim nepārvaramajam dambim.

Aicinām noskatīties divus video stāstus par zivju ceļa izveidi Rīvas upē. Video sagatavoja Ventspils novada pašvaldība.

  • Zivju ceļa izbūve Rīvas upē (Fish pass construction on Riva river) , 1.daļa/ Part1

  • Zivju ceļš Rīvas upē pabeigts (Fish pass ready), 2.daļa / Part 2

Paldies Ventspils novada pašvaldībai par ieguldīto darbu projekta “Retrout” ietvaros!