Kurzemes plānošanas reģiona un Rīgas plānošanas reģiona ostās tiek uzsākts nozīmīgs tūrisma projekts, kura mērķis ir izveidot vienotu jahtu ostu tīklu Latvijā un Igaunijā ar kvalitatīviem pakalpojumiem, kas ļautu nākotnē attīstīt burāšanas tūrismu un piesaistīt ārvalstu burātājus no Skandināvijas un citām valstīm. Plānotās investīcijas vienota jahtu ostu tīkla izveidei un popularizēšanai Kurzemes plānošanas reģiona sešās jahtu ostās veidos 2,8 miljonus eiro. Līdzvērtīgi ieguldījumi plānoti Rīgas plānošanas reģionā, sastādot 3.1 miljonu eiro, un Igaunijā 5,9 miljonu eiro vērtībā.

Š.g. 17.oktobrī, plkst. 10.30 Rīgas Brīvostas pārvaldē, Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, norisināsies projekta uzsākšanas pasākums, kurā informēs par projekta mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Pasākumā piedalīsies projekta partneri no Latvijas un Igaunijas, burātāji, atbildīgo ministriju pārstāvji un tūrisma nozares pārstāvji.

Šis ir ļoti vērienīgs projekts, kas cels Latvijas un Igaunijas atpazīstamību tūristu vidū. Ostu pilnveidošana ļaus attīstīt burāšanu kā pieejamu un kvalitatīvu tūrisma un aktīvās atpūtas produktu Latvijā un Igaunijā, ļaus piesaistīt ārvalstu burātājus, kuri sagaida noteikta līmeņa pakalpojumu kvalitāti.Daudzas ostas dažādos savus pakalpojumus, piemēram,  jahtu ieziemošanas, pacēlāja pieejamība, kas ārvalstu burātājiem sniegs iespēju ilgāk pavadīt laiku mūsu reģionā. No šī projekta ieguvēji būs daudzi, jo jahtu ostas rada pievilcīgu vidi, kurā vēlas uzkavēties un atpūsties ne tikai jahtu īpašnieki, bet arī tūristi, vietējie iedzīvotāji. Tādejādi tā būs iespēja arī attīstīt vietējo uzņēmējdarbību, piemēram, kafejnīcas, nomas punktus. Šis projekts ir solis tuvāk iecerei par Latvijas un Igaunijas atpazīstamību burātāju vidū, jo ar projekta atbalstutiks veikta arī jahtu ostu popularizēšana gan tepat Latvijā, gan arī ārvalstīs.

                                                                                                   Rojas osta  (KPR foto)     

                                                                                   Pāvilosta no gaisa (KPR foto)

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Igaunijas Mazo jahtu ostu attīstības centru, iesaistot partnerus no 10 Latvijas ostām – Liepājas, Pāvilostas, Ventspils, Rojas, Mērsraga, Engures, Jūrmalas, Rīgas, Skultes un Salacgrīvas – un 9 Igaunijas jahtu ostām, ir uzsācis vērienīgu Igaunijas – Latvijas programmas atbalstītu projektu “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” / ESTLAT HARBOURS. Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem  pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā. Projekta ietvaros plānots īstenot aktivitātes divos virzienos – investīcijas jahtu ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā, kā arī Latvijas un Igaunijas kā burāšanas galamērķa popularizēšanā.

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada 31.maijam.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Papildu informācijai:
Aiga Petkēvica
Mob. 29483674
aiga.petkevica@kurzemesregions.lv