No 21.-22. augustam projekta ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (BBG) ietvaros apmeklējām gliemeņu fermu, kas atrodas Ķīlē, Vācijā.

Ķīles jūras fermu (Kieler Meeresfarm) 2014.gadā izveidoja Dr. Med. Tims Staufenbergs, ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu un videi draudzīgu jūras resursu izmantošanu. Ķīles fjordā izveidotajā jūras fermā tiek audzētas gliemenes un arī aļģes. Gliemenes tiek audzētas cilvēka patēriņam, pārdotas vietējos tirgos un piegādātas pēc pasūtījuma tieši pircējiem.

Tikšanās laikā mēs intervējām gliemeņu audzētāju, iegūstot informāciju par gliemeņu audzēšanas apjomiem, izmaksām, riskiem, problēmām, realizācijas veidiem, sadarbības partneriem, kā arī diskutējām par gliemeņu fermas attīstības jautājumiem un apskatījām gliemeņu novākšanas un šķirošanas iekārtas.
Šobrīd gliemenes galvenokārt tiek piedāvātas svaigā veidā, novākšanas un realizācijas sezona sākas septembrī un ilgst līdz vēlam rudenim vai ziemai. Lai dažādotu piedāvāto produktu klāstu un izmantotu arī izmēros mazākās gliemenes, audzētājs nākotnē plāno piedāvāt mazās gliemenes izmantošanai pārtikā kā pārtikas piedevu.

Ferma ir izvietota Ķīles fjordā, bijušajā militārajā zonā, netālu no aktīvas kuģošanas zonas. Ražošanas apjomi šobrīd ir nelieli (aptuveni 6.5 t/gadā), turklāt audzētajam ir jāveic visi nepieciešamie laboratorijas pētījumi, lai nodrošinātu gliemeņu produkcijas atbilstību pārtikas nekaitīguma prasībām, jo gliemenes ir paredzētas cilvēku patēriņam. Lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc vietējām gliemenēm, audzētājs tuvākajos gados plāno būtiski palielināt fermas izmērus un ir uzsācis darbības, lai iegūtu nepieciešamās atļaujas fermas teritorijas palielināšanai.

Ķīles gliemeņu ferma ir ne vien ražošanas objekts, bet arī tūrisma apskates objekts. Iepretim fermai uz sauszemes ir izvietota informācija par gliemeņu fermu, kas vienkāršā un pat bērnam saprotamā veidā pastāsta par fermu, tās mērķi un ietekmi uz vidi, tādējādi ikviens var pārliecināties, ka tieši šeit audzētās gliemenes var iegādāties vietējā tirgū kā reģionam raksturīgu un veselīgu produktu.

Vairāk par Ķīles jūras fermu var uzzināt interneta vietnē: https://www.kieler-meeresfarm.de/

Uzziņai:
Baltijas zilā izaugsme (BBG) ir projekts, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Tā mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Baltijas jūrā un attīrīt to no barības vielu piesārņojuma,  izveidojot gliemeņu audzēšanas fermas. Izaudzētās gliemenes pēc to uzturvērtības noteikšanas tiks izmantotas mājputnu un dzīvnieku barības ražošanā.

Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 30.aprīlim. Tajā  piedalās 18 partneri no 7 Baltijas jūras reģiona valstīm, pārstāvot gan valsts un pašvaldību iestādes, gan pētnieciskos institūtus un augstskolas, gan arī uzņēmējdarbības sektoru.

Projektu koordinē Austrumgotlandes reģiona pārvalde (Zviedrija), un tā kopējais budžets ir 4.7 milj.Euro.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore
Kurzemes Plānošanas reģions